Използване на Бисквитки (Cookieс)

Вашият браузър не поддържа бисквитки (cookies) или те са изключени.
Защита на личните данни и сигурност при използване на бисквитки (cookies)
Бисквитките (cookies) на Вашия браузър трябва да разрешени за да закупувате директно по този Интернет каталог. Това е необходимо за да се приложат мерките необходими за защита и сигурност на личните данни при посещението Ви в този Интернет каталог.

Чрез включването на бисквитките (cookies) на вашия браузър, се усилва сигурността на връзката между Вашия компютър и този Интернет каталог, като по този начин се гарантира, че точно Вие извършвате покупките във Ваша полза. В допълненние, по този начин се предотвратява изтичането на Вашата лична информация към неоторизирани потребители.
За да продължите с покупките си по интернет Ви препоръчваме да включите бусквитките (cookies) на Вашия браузър.
За ползващите Internet Explorer , моля следвайте следните инструкции:
  1. Click От менючто Tools (Инструменти) изберете Internet Options (интернет настройки)
  2. Изберете отметката Security (Сигурност) и задайте ниво на сигурност Medium (Средно)
Предприехме тази предохранителна мярка във Ваша полза. Извиняваме се ако това Ви е причинило неудобство.
Моля свържете се с Управителя на Интернет каталога, ако имате някакви въпроси отнасящи се до тази мярка или за да продължите закупуването на продукти по друг начин.
Продължи