Защита на личните данни

Уважаеми клиенти,
информацията, която изискваме от вас при регистрацията Ви в нашия електронен магазин - име, e-mail адрес, телефон и др. са ни необходими единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Тя е достъпна само за служителите на фирма "Инсат 2001" ЕООД. ,
Настоящият електронен магазин стриктно следва правилата за запазване в тайна на личната информация на нашите клиенти според законите на Република България. По-долу ще намерите информация за това защо са ни необходими някои от вашите лични данни или данни на фирмата, която представяте.
Данните, въведени от Вас в електронния магазин, няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани за други цели освен за издаване и проверка на документи относно вашите поръчки!
В нашия електронен магазин се създава индивидуален профил за всеки нов клиент, в който всеки клиент въвежда персоналните си данни и парола за достъп. Останалите клиенти на магазина нямат достъп до Вашата информация. Паролата за достъп е персонална и се записва в кодиран вид, така че ние също нямаме информация за нея.
Ние не можем да Ви кажем каква е Вашата парола. В случай, че забравите паролата си, системата ще генерира нова и тя ще ви бъде изпратена. Съветваме Ви веднага да влезете във вашия профил и да я смените с предпочитана от вас парола.
Никой от нашия екип няма да поиска вашата парола! Ако получите писмо или каквото и да е друго съобщение от наше име, в което се изисква да изпратите своята парола, моля приемето това писмо за злонамерен акт и информирайте нас или компетентните власти за това действие!
Според законите на Република България, за да Ви издадем фактура, са ни необходими вашето ЕГН или Булстат-а на вашата фирма. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани от нас за други цели освен за издаване и проверка на документи относно Вашите поръчки!
Моля, въвеждайте верни и точни данни! Според законите на Република България, използването на неверни данни с цел измама се наказва от закона!
Назад